• 4

4

by Ilya Khrzhanovsky New World View

 • Country, Year: Russia, 2004
 • Runtime: 126 Min
 • Languages: Russian
 • Subtitles: English
 •  
 • Director: Ilya Khrzhanovsky
 • Cast: Marina Vovchenko, Sergej Shnurov, Yuri Laguta, Irina Vovchenko
 •  
 • Screenplay: Vladimir Sorokin, Ilya Khrzhanovsky
 • Cinematography: Alisher Khamidkhodzhaew, Alexander Ilkhovsky, Sandor Berkechi
 •  
 • Producer: Yelena Yatsura
 •  
Show full crew